Zapraszamy: pn-pt 9-18

 

Znajdź nas:

+ 48 668-381-265

biuro@kancelaria-senderowicz.pl

ul. Wiktorska 6 lok. 2, 02-587 Warszawa

Wynagrodzenie

 

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest uzgadniane z Klientem indywidualnie, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju sprawy, jej skomplikowania, koniecznego nakładu pracy, wartości przedmiotu sporu a także od sytuacji ekonomicznej Klienta. Istnieje kilka sposobów rozliczenia i to Klient decyduje, który z nich jest dla niego najlepszy (przewidujemy przy tym możliwość rozbicia poszczególnych płatności na raty). Poniżej przedstawiamy sposoby rozliczenia, które możemy modyfikować w ramach ustaleń z Klientem:

 

 

  • ryczałtowe - ta forma rozliczeń jest stosowana najczęściej i obejmuje jednorazową opłatę za wykonanie zleconej usługi (np. za prowadzenie sprawy sądowej w danej instancji, za przygotowanie pisma, sporządzenie projektu umowy itp.),

 

 

  • godzinowe - podstawą określenia wynagrodzenia jest czas poświęcony na pracę dla danego klienta. Ta forma rozliczeń jest najkorzystniejsza dla firm, które potrzebują stałej pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego klient otrzymuje szczegółowy wykaz czynności wykonanych na jego rzecz, co pozwala mu zorientować się w ilości wykonanych dla niego usług.

 

Istnieje możliwość ustalenia ilości godzin w ramach danej kwoty płaconej cyklicznie. Wówczas Klient jest informowany o wykorzystaniu lub niewykorzystaniu godzin w danym okresie rozliczeniowym, przy czym niewykorzystane przechodzą na następny okres rozliczeniowy.

  • success fee - wynagrodzenie jest w dużej części uzależnione od wygrania sprawy oraz wysokości zasądzonego świadczenia (np. procent od zasądzonego odszkodowania). Ta forma wynagrodzenia stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest wówczas odpowiednio niższe.

  • wynagrodzenie za poradę prawną - wynagrodzenie uzależnione jest od długości spotkania przeznaczonego na poradę prawną. Kancelaria przewiduje stawkę godzinową 300 zł + VAT za godzinę spotkania związanego z poradą prawną.

Kancelaria KS

Przed wizytą prosimy o wcześniejszy kontakt i ustalenie terminu. 

Lokalizacja

Kontakt z nami

             ul. Wiktorska 6 lok. 2, 02-587 Warszawa

              Pn-Pt 9:00-18:00

             tel.  48 668 381 265

             biuro@kancelaria-senderowicz.pl